Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk

Opis działalności

W zakresie usług projektowych oferujemy:

 • Projekty architektoniczno – budowlane
 • Adaptacje projektów typowych
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
 • Projekty konstrukcyjne w tym obliczenia sprawdzające, obliczenia związane ze szkodami górniczymi
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
 • Projekty drogowe oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Koordynacja projektów branżowych
 • Załatwianie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z inwestycją na każdym jej etapie
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane na etapie projektu i odbioru.

Na etapie budowy oferujemy:

 • Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową
 • Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budowami w rozumieniu Prawa Budowlanego
 • Nadzór autorski
 • Kosztorysy
 • Zarządzanie budową
 • Rozliczanie inwestycji
 • Tworzenie umów z wykonawcami i harmonogramowanie prac budowlanych
 • Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie wszelkich innych spraw inwestycyjno budowlanych (Inwestor Zastępczy).

Ponadto działania nasz obejmują:

 • Prowadzenie Książek obiektu budowlanego
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z kontrolą obiektów wielko powierzchniowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
 • Wykonywanie ekspertyz budowlanych
 • Wykonywanie ocen i opinii technicznych
 • Wszelkie uzgodnienia z rzeczoznawcami
 • Przeglądy kominów i pomiary wentylacji
 • Pomoc kancelariom prawnym w przygotowaniu materiałów budowlanych (opinie techniczne, analizy projektów, kosztorysy robót naprawczych, itp.) do spraw prowadzonych na wniosek inwestora, a związanych z postępowaniami sądowymi
 • Porady prawne i techniczn
 • Pomoc w postępowaniach prowadzonych w organach nadzoru budowlanego
 • Świadectwa i audyty energetyczne.


Ogłoszenia firmy

Brak ogłoszeń
500200052
Jastrzębie-Zdrój
Harcerska 14B
a.forysiuk@biuro-projektowe.biz
www.biuro-projektowe.biz